Zapraszamy szkoły miasta Poznania do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: „PIĘKNO PRZYRODY NA TERENACH CHRONIONYCH”. Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Poznania.

>> INFORMACJE O KONKURSIE <<

>> WYNIKI KONKURSU <<

>> POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFII <<

 

>> Karta udziału w konkursie <<

>> Dokument porozumienia dla szkół <<

>> Regulamin konkursu <<