ROK 2021

 

FUNDACJA BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA ZAPRASZA SZKOŁY MIASTA POZNANIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 

 

„PIĘKNO PRZYRODY NA TERENACH CHRONIONYCH ”

 
Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

                     

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

z miasta Poznania  

 

 

Przewiduje się udział w konkursie minimum 10 szkół z terenu miasta Poznania. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Fundacji co najmniej 5 wybranych przez siebie prac fotograficznych, wykonanych przez uczniów z danej szkoły. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Biblioteka Ekologiczna wyłoni najlepsze fotografie spośród nadesłanych ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy w PowerPoint, która będzie znajdowała się na stronie internetowej i Facebook Fundacji a jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli także eksponowana w Fundacji. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w trakcie wernisażu wystawy lub indywidualnie w siedzibie Fundacji. Wystawa może trafić do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

T  e  m  a  t  y  k  a   i   c e l

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać PIĘKNO PRZYRODY -  FLORY, FAUNY I ICH SIEDLISK NA TERENACH CHRONIONYCH. Tematyką będzie więc przyroda - unikalny świat roślin i zwierząt, ich stan ochrony i zagrożenia, pokazywany w indywidualny, ciekawy sposób przez osobę wykonującą fotografię. Dzieci i młodzież uczestnicząc w konkursie, zwracając uwagę na piękno otaczającej przyrody, mogą zwiększyć swoją wrażliwość na problemy związane z jej zagrożeniami i potrzebą ochrony.

N  a  g  r  o  d  y

Przewiduje się przyznanie co najmniej 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków budżetowych miasta Poznania. Będzie to sprzęt fotograficzny, sportowy i/lub elektroniczny, który w zależności od sytuacji epidemiologicznej zostanie wręczony uroczyście zwycięzcom na wernisażu, bądź indywidualnie w siedzibie Fundacji.

T  e  r  m  i  n  y

 

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca sierpnia b. r., a na dostarczenie prac fotograficznych do 30.09.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Fundacji między 04.10.2020 – 05.10.2020. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Fundacja zakłada przyjęcie do udziału w konkursie minimum 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com  lub telefonicznie z nr  603 777 108.