Fundacja zgłosiła swój akces do Eco-Trends organizowanych przez MTP w ramach Poleco. Zapraszamy.