Nowe projekty realizowane w Fundacji w 2019 r. dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Miasta Poznania

 

  1. Konkurs fotograficzny pt. „Ptaki chronione w Polsce”:
    WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE
    REGULAMIN KONKURSU
    WYNIKI KONKURSU
  2. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy z zakresu ochrony przyrody, środowiska, gospodarki wodnej oraz zagrożeń cywilizacyjnych
  3. V Poznański Piknik Przyrodniczy – chrońmy to co nasze

     4.   Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli – produkcja filmu przyrodniczego z emisją w telewizji.

 

 

Zapraszamy szkoły z terenu miasta Poznania, w wakacje również grupy kolonijne i z półkolonii, do zgłaszania się do Konkursu fotograficznego oraz do udziału w zajęciach warsztatowych. Bliższe informacje pod tym linkiem

 

 

 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja otrzymała dofinansowanie do projektu:

 

             Konkurs fotograficzny pt. „Ptaki chronione w Polsce”
          WYNIKI KONKURSU

 

 

Zapraszamy szkoły z województwa wielkopolskiego do zgłaszania się do Konkursu fotograficznego. Bliższe informacje pod tym linkiem