Fundacja Biblioteka Ekologiczna
        Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu
 

Kalendarz wydarzeń

Biblioteka

Katalog biblioteki

Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny

Wydawnictwa książkowe

Wystawy

Szkolenie: Rola zbiorników wodnych

Nowe projekty

Konkursy

Akademia 3R

Laboratorium interaktywne

Na ratunek małżom

Projekty zakończone

Dokumenty

Biuletyn Informacji Publicznej

Sponsorzy

Formularz zamówienia wydawnictwPolecamy do kupienia wydawnictwa dostępne tylko u nas:
1. J. i K. Węglarscy, "Rośliny dalekiej Azji"
2. K. Szpotkowski, "Powiat Międzychodzki. Kraina stu jezior."
3. K. Szpotkowski, "Gmina Międzychód. Przewodnik przyrodniczo - turystyczny".


Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności - CZYTAJ (PDF)
Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej pod redakcją Ryszarda Gołdyna

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, 2014.
Opracowanie powstało dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Miasta Poznania.
Zwierzęta chronione w Polsce
Opracowanie zespołowe (A. Winiecki, A. Nowosad, A. Głazaczow)
Rok wydania: 1994, wersja uzupełniona: 1998, stron: 191, format A4, sztywna okładka

Książka wymienia wszystkie gatunki zwierząt prawnie chronionych w Polsce, podając ich cechy charakterystyczne, środowisko życia oraz dane na temat rozmnażania i występowania. Wiele gatunków jest ilustrowanych kolorowymi akwarelami. Całość zakończona jest przeglądem systematycznym zwierząt, spisem literatury i skorowidzem nazw polskich i łacińskich.
Podróż kropli wody - CZYTAJ ONLINE
Autor: Maria Krah-Schmidt
Ilustracje: Peter Beckhaus

Książka wydana została we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Ekologicznej (IGK) w Giessen. Jest to polska wersja wcześniejszego wydania w języku niemieckim. Książka przeznaczona jest dla młodszych dzieci. W ciekawy sposób zachęca do oszczędzania wody i przekazuje sposoby ograniczania jej zużycia przez dzieci i ich rodziny. Ciekawe ilustracje i prosta, przejrzysta fabuła działają na wyobraźnię dzieci. Książka ma duże walory edukacyjne. Nakład wyczerpany. Do wypożyczenia w Bibliotece Ekologicznej.
Zwierzęta z mojego szkicownika
Autor: Jan Sokołowski

Wznowienie, II uzupełnione wydanie, do nabycia - biuro Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

Nakład wyczerpany, egzemplarze do wypożyczenia na miejscu w bibliotece FBE.
Orzeł ginący symbol narodowy - CZYTAJ ONLINE
Autor: Jan Śmiełowski
Rok wydania: 2000, stron 36.

Pięknie ilustrowana książka w pierwszej części omawia wykorzystanie wizerunku orła w ikonografii i heraldyce polskiej ostatniego tysiąclecia. W drugiej części charakteryzuje gatunki występujące w Polsce, ich ekologię, rozwój, zasięg występowania, problemy związane z ochroną i reintrodukcją. Doskonała pomoc dydaktyczna, zarówno na lekcjach historii, biologii jak i ochrony środowiska. Książka została wydana w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Tytuł wersji niemieckiej: Der aussterbende Adler das Nationalsymbol
Tytuł wersji angielskiej: Endangered Eagles as a national symbol
Nasze środowisko - lasy - nasz zielony skarb - CZYTAJ ONLINE
Autorzy: Anna i Waldemar Kołascy
Ilustracje: Maria Kania
Stron: 32

Kolejna książka z serii "Nasze środowisko", w której narrator - Grześ w Zielonych Butach, zapoznaje dzieci z budową i funkcją lasów, ich rozmieszczeniem i problemami ochrony. Zawiera też użyteczne informacje jak określić wysokość rosnącego drzewa i obliczyć wiek ściętego. Doskonała pomoc dydaktyczna na lekcjach przyrody.
Nasze środowisko - światło i ciepło bez dymiących kominów - CZYTAJ ONLINE
Autor: Anna Kołaska
Ilustracje: Maria Kania
Nasze środowisko - dźwięki czy hałasy - CZYTAJ ONLINE
Autor: Anna Kołaska
Ilustracje: Maria Kania
Nasze środowisko - śmieci czyli odpady - CZYTAJ ONLINE
Autor: Waldemar Kołaski
Ilustracje: Maria Kania
Nasze środowisko - CZYTAJ ONLINE
Autor: Waldemar Kołaski
Ilustracje: Maria Kania
Jak żyć ekologicznie
Autor: Roswitha Duffner

Nakład wyczerpany. Do wypożyczenia w Bibliotece Ekologicznej.
Dęby rogalińskie
Autor: Janusz Korpal
Rok wydania: 2003

Album jest rezultatem ponad 40-letniej dokumentacji fotograficznej unikalnego zespołu kilkudziesięciu dębów na łęgach rogalińskich pod Poznaniem, w pradolinie Warty. Pokazuje on tragizm i nieuchronny koniec tego jedynego w Europie wspaniałego krajobrazu, który może przestać istnieć już pod koniec XXI wieku. Artystyczne fotogramy zawarte w albumie, prezentowane były na kilku wystawach, w tym również w Fundacji Biblioteka Ekologiczne w 2000 r., pt. "Dęby - świadkowie milenium", w ramach programu edukacyjno-wystawienniczego RCEE. Nakład wyczerpany, egzemplarze do wypożyczenia na miejscu w bibliotece FBE.
Jak działają fundusze?
WFOŚiGW 2007 - raport
Wydawca: Polska Zielona Śieć/ Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju przy współpracy z Fundacją Batorego.

Celem raportu jest porównanie obowiązujących w 2007 roku zasad przyznawania pomocy finansowej w krajowym systemie Funduszy Ochrony Środowiska. Przeprowadzona analiza systemowa ma również na celu porównanie krajowego systemu FOŚ z systemem szeroko rozumianych "funduszy europejskich". W opracowaniu skoncentrowano się w szczególności na obszarze edukacji ekologicznej.

Pełna treść raportu dostępna na stronie internetowej www.zielonasiec.pl oraz w bibliotece FBE.
Materiały pomocnicze dla celników
CITES - Konwencja Waszyngtońska
Wydanie czwarte, przy współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu

Nakład wyczerpany, egzemplarze do wypożyczenia na miejscu w bibliotece FBE.

Chrońmy europejskie żaby - CZYTAJ ONLINE
Autor: Leszek Berger

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu
Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Wyd. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, 2008.
Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym - CZYTAJ ONLINE

redakcja naukowa
Ryszard Gołdyn
Natalia Kuczyńska-Kippen

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2012

Materiały wykorzystane do szkolenia rolników na temat roli zbiorników w krajobrazie rolniczym - książka jest rozprowadzana bezpłatnie.

Powrót
Formularz zamówienia wydawnictw

Fundacja Biblioteka Ekologiczna 2004-2012.