Książki można kupić osobiście w siedzibie fundacji lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym po wypełnieniu poniższego formularza.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość zapłaty przelewem lub dokonania wpłaty bankowej na konto:
Fundacja Biblioteka Ekologiczna
BOŚ S.A. O/Poznań
07 1540 1056 2001 8300 3450 0003

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres rceebepz@free.ngo.pl.

(proszę wpisać w każdym polu ilość zamawianych sztuk, w nawiasie podano cenę 1 szt.:)
Nasze Środowisko (5 zł)
Nasze Środowisko - dźwięki czy hałasy (5 zł)
Nasze Środowisko - śmieci czyli odpady (5 zł)
Nasze Środowisko - światło i ciepło bez dymiących kominów (5 zł)
Nasze Środowisko - lasy - nasz zielony skarb (5 zł)
Zwierzęta chronione w Polsce (50 zł)
Orzeł ginący symbol narodowy (wersja polska) (10 zł)
Orzeł ginący symbol narodowy (wersja angielska) (10 zł)
Orzeł ginący symbol narodowy (wersja niemiecka) (10 zł)
Chrońmy europejskie żaby zielone - wersja polska (15 zł)
Chrońmy europejskie żaby zielone - wersja angielska (15 zł)
Kaseta magnetofonowa "Głosy ptaków" (10 zł)

Imię, nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica
Kod i miejscowość

Ewentualne dodatkowe uwagi:


Zapłacę przy odbiorze przesyłki
Wpłacę pieniądze na konto

Upoważniam RCEE-FBE do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy

Powrót do strony głównej
Do strony o wydawnictwach