Fundacja Biblioteka Ekologiczna
        Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu
 

Konkurs - "Najlepsze projekty"


Załączniki:
Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy


Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wraz z Fundacją Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "NAJLEPSZE PROJEKTY". Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym.

W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej "Najlepsze Projekty". Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce, w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 r.

Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu.

Przy wyborze "Najlepszych Projektów" wzięte zostanie pod uwagę:
Efektywność projektu,
Modelowość i innowacyjność projektu
Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu.
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych - w szczególności ochrona środowiska

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:

Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Najlepsze Projekty"
oraz
drogą mailową na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy)

Termin upływa: 31 października 2008 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursowym.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.ekoprojekty.pl

Kontakt:
Małgorzata Krzystkiewicz
email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl
tel: 012 431 28 08Powrót

Fundacja Biblioteka Ekologiczna 2004-2012.