Fundacja Biblioteka

EkologicznaZaprasza w roku 2015


szkoły podstawowe, gimnazjalne, licea ogólnokształcące

do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w ramach projektów

dofinansowanych przez Urząd Miasta Poznania oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Bliższe informacje o różnorodnych zajęciach z zakresu ochrony przyrody, środowiska, gospodarki wodnej oraz organizowanych konkursach fotograficznych

znajdują się pod wybranym tytułem projektu i udzielane będą również telefonicznie oraz w siedzibie Fundacji.


  1. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów - dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania

  2. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów - dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego

  3. Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej - dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania i innych miejscowości województwa wielkopolskiego