Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania


1. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Poznania

Konkurs będzie 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu fotograficznego rozstrzygną I etap (ogólnoszkolny). Drugi etap przeprowadzony zostanie w Fundacji „Biblioteka Ekologiczna”. Najlepsze prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

T e m a t y k a

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujących na obszarach Polski ze szczególnym uwzględnieniem okolic Poznania. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, pokazywać ich zagrożenia oraz wskazywać na potrzebę ochrony.


N a g r o d y

W pierwszym (ogólnoszkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe, w drugim – nagrody rzeczowe (m.in. sprzęt turystyczny - rower, aparat fotograficzny, tablet), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T e r m i n y

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie w szkołach nastąpi między 21.09 a 05.10.15 (etap I) a w siedzibie Fundacji 16 – 23.10.15 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108.

UWAGA: lista szkół zgłoszonych do konkursu została zamknięta.


Regulamin (format PDF)


O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.