Konstanty Łukasiewicz - Łęczak

Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu

ZAPRASZA

na wernisaż wystawy fotograficznej

 

zatytułowanej

Flora i fauna Wielkopolski

który odbędzie się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu,

ul. Fredry 13

30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00