Woda - źródłem naszego zdrowia (7.04.03-28.05.03)

Dr Zbigniew Hałat (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów) - współautor wystawy.


Powrót do "wystawy"