Tropikalne rejony świata fascynują nieprzebranym bogactwem i różnorodnością flory. Są ojczyzną większości wykorzystywanych dziś gospodarczo roślin użytkowych, znanych jako źródło cennych gatunków drewna, a także owoców przypraw i używek. Wiele z nich na skutek celowej działalności człowieka, głównie poprzez tworzenie nowych form i odmian uprawnych poszerzyło znacznie zasięgi uprawy, obejmujące często całą strefę tropikalną i subtropikalną Ziemi. Istnieje jednak również wielka liczba gatunków roślin pozyskiwanych głównie z natury, bądź też z niewielkich, lokalnych upraw, użytkowana przez ludność tubylczą niemal we wszystkich dziedzinach życia. Uzyskane z nich produkty zapewniają przetrwanie, posiadając wartość handlową i dając rzeczywisty, często jedyny dochód zarówno na wsi, jak i wśród ubogiej ludności miejskiej. Wystawa z konieczności prezentuje tylko niewielką część roślin towarzyszących na co dzień mieszkańcom tropikalnych regionów Ziemi.

Wystawa czynna będzie od 15 października do 14 listopada 2010. Tradycyjnie zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie do zwiedzania wystawy samodzielnie lub z prelekcją przybliżającą problematykę wystawy - w poniedziałki, środy i piątki od godz.10.oo do 17.oo a we wtorki i czwartki od godz. 10.oo do 15.oo. Istnieje także możliwość zwiedzania wystawy przez grupy szkolne w soboty i niedziele, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym 061/ 852-41-39.

W przypadku zainteresowania profesjonalnym oprowadzeniem po wystawie i przeprowadzeniem lekcji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia godziny i terminu. Bilet wstępu 2,- PLN od osoby. W przypadku grup powyżej 10 uczniów 1,50 PLN od osoby. Dodatkowa opłata 1,50 PLN od ucznia za oprowadzenie i lekcję. Indywidualnie 3,50 PLN od osoby za zwiedzanie z oprowadzeniem.


Powrót do wystaw