Odwieczny szacunek do przyrody - Gruzja (luty-marzec 2007

Przy współpracy z Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, w ramach Dni Gruzji w dniach 23-25 luty 2007, chcemy pokazać na naszej wystawie, że przyjazna koegzystencja człowieka z przyrodą jest możliwa od tysiącleci. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze każdego narodu jest spuścizną ogólnoświatową, a szacunek górali do swego środowiska jest szczególnie warty podkreślenia. Kultywowanie tradycji, opartej na charakterystcznym budownictwie, muzyce oraz sposobie pozyskiwania produktów rolnych i leśnych, nadaje otoczeniu wielu obszarów Gruzji niepowtarzalny klimat. Wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt mogło zachować się do dzisiaj w tym regionie świata tylko dzięki wielowiekowemu respektowaniu praw przyrody. Film, fotografia i muzyka będą prezentowane w salach CK "Zamek", natomiast przyroda z architekturą oraz kuchnia gruzińska realizowane będą w sali wystawienniczej czytelni Fundacji Biblioteki Ekologicznej.

Powrót do "wystawy"