grudzień 2004 - "Skały i minerały w fotografiach Zygmunta Pniewskiego"

Wystawa przybliży nieznaną część każdego ekosystemu szerokiemu odbiorcy. Podłoże wielu środowisk stanowią różnorodne skały o specyficznej strukturze i geologicznym pochodzeniu. Szereg z nich zawiera podstawowe pierwiastki dla życia organizmów, a ich niedobór w wielu przypadkach uniemożliwia życie zarówno roślinom jak i zwierzętom. Ogólna znajomość podstawowych skał czy minerałów jest znikoma, czy wręcz niedostateczna i dlatego nasze fotogramy i eksponaty próbek skalnych mają upowszechnić wiedzę o abiotycznych składnikach każdego środowiska.

Powrót do "wystawy"