Inny świat - czyli mieszkańcy ściółki leśnej

Zdjęcia z wernisażu:


Powrót do wystaw