czerwiec 2004 - wrzesień 2004 - "Rola ekologicznych organizacji pozarządowych na świecie w ochronie przyrody"

Wystawa jest prezentacją informacji zebranych podczas rejsu jachtu "Maria" dookoła świata, przez kapitana Macieja Krzeptowskiego przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem tej wyprawy są także liczne plakaty z różnych projektów na temat lokalnych zagrożeń przyrody i sposobów przeciwdziałania, realizowanych w rejonach Azji pd.-wsch., Australii i Afryki. Uzupełnieniem wystawy będą liczne filmy ukazujące bogactwo przyrodnicze tych regionów kuli ziemskiej.

Powrót do "wystawy"