Powódź w zlewni Warty

W imieniu Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu serdecznie zapraszam do zwiedzenia nowej wystawy fotograficznej pt "Powódź w zlewni Warty", połączonej z prelekcjami multimedialnymi dla dzieci i młodzieży. Autorami wystawy są pracownicy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Ryszard Sziwa, Tomasz Konieczny i Albert Malinger, którzy pełnili służbę na Warcie w czasie ubiegłorocznych powodzi. Bardzo ciekawe zajęcia prowadzone przez nich przy okazji zwiedzania wystawy, pozwolą poznać dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożenia związane z powodziami i sposoby przeciwdziałania.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15. Zwiedzanie grupowe połączone z zajęciami multimedialnymi - po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze Fundacji (tel. 61-852 41 39).

Ryszard Gołdyn
Prezes Fundacji


Rozlewiska Warty w czasie powodzi w maju 2010 r.Otwarcie wystawyNa pierwszym planie (po lewej) główny autor wystawy - dr Ryszard Sziwa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Powrót do wystaw