GLOBALNE ZAGROŻENIE PŁAZÓW (wrzesień - listopad 2007)

Skażenie środowiska na Ziemi powoduje bezpowrotne wymieranie wielu gatunków zwierząt, niekiedy jeszcze nie zbadanych przez naukowców. Taką grupą organizmów są płazy, żyjące w warunkach ziemnowodnych w różnych strefach klimatycznych, bezbronne wobec toksyn, które chłoną zarówno z wody, jak i z powietrza. Ostatnie raporty badaczy alarmują o znikaniu wielu żab, ropuch i rzekotek w różnych obszarach tropikalnych zarówno Azji Płd.Wschodniej jak Ameryki Południowej. Szacuje się, że wymarło ponad 400 taksonów a kolejne gatunki są krytycznie zagrożone. Pionierskie badania w naszych agrocenozach - Parku Krajobrazowym im. Dezyderego Chłapowskiego, na polach w okolicach Turwi wykazały zanik wielu gatunków bioindykatorowych w wyniku stosowania pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin. Najbardziej odporną okazała się żaba wodna (Rana esculenta), będąca mieszańcem wg unikalnego odkrycia zjawiska hybrydogenezy przez Prof. dr hab. Leszka Bergera z PAN w Poznaniu. Te doniosłe badania batrachologiczne z okolic Poznania wpisały się w najważniejsze osiągnięcia nauki polskiej w dziedzinie biologii stosowanej ubiegłego wieku. Wystawa ma pokazać stan obecny naszych krajowych płazów bezogoniastych i ogoniastych z ich fotografiami, na tle zmian zachodzących w tej grupie zwierząt na całej kuli ziemskiej.

Powrót do "wystawy"