październik 2004 - listopad 2004 - "Owady - bioróżnorodność i bioindykatory środowiska"

Autorska wystawa dra Szymona Konwerskiego, ukazująca bogactwo najliczniejszej grupy zwierząt na świecie. Owady zajmujące wszystkie niemal środowiska globu ziemskiego są także najbardziej narażoną na wymarcie grupą organizmów. Wg IUCN, szereg z nich ma wysoki stopień zagrożenia, stąd są one wskaźnikami degradacji środowiska naturalnego. Jeśli co roku ubywa w skali globalnej kilka gatunków owadów w wyniku nieodwracalnych zmian w środowisku, to zapewne ma to także wpływ na naszą egzystencję. Dlatego obecność wokół nas motyli, chrząszczy, ważek, a nawet świerszczy, musi przypominać o konieczności zachowania tego przyrodniczego bogactwa poprzez działania ochronne. Różnorodność form owadów i ich rolę w poszczególnych środowiskach unaocznimy przy pomocy filmów z różnych stron świata.

Powrót do "wystawy"