MAŁE OJCZYZNY - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLODOWCOWEGO KRAJOBRAZU GMINY MIEDZYCHÓD (LISTOPAD 2006) - Wystawa fotografii Kamila Szpotkowskiego


Gmina Międzychód położona w zachodniej części Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego jest perełką wśród polodowcowych krajobrazów wielkopolski. Na terenie całej gminy są łatwo zauważalne ślady działalności lodowców w postaci wzgórz morenowych, sandrów i bardzo licznych jezior. Piaszczyste sandry północnej części gminy zostały w okresie klimatu borealnego przekształcone w piękne wydmy, porośnięte obecnie borami Puszczy Noteckiej. Mocno urozmaicona rzeźba terenu spowodowała wytworzenie niezwykłej mozaiki środowisk, w których zachowało się wiele gatunków- świadków minionych okresów. Korzystne warunki przyrodnicze odbiły się na wczesnych rozwoju osadnictwa którego początki datuje się na rok 700 p. n. e. Do dnia dzisiejszego przetrwało wiele dziewiętnastowiecznych chałup na terenie Puszy Noteckiej i Doliny Warty. Wystawa będzie przedstawiać piękno środowiska przyrodniczego z naturalnie wkomponowanymi elementami osadnictwa wiejskiego w postaci 57 zdjęć. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a środowiskiem kulturowym. Gmina Międzychód jest doskonałym przykładem nowoczesnego rozwoju z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Powrót do "wystawy"