Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu i Ogród Botaniczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza na wystawę
Wandy Wójtowicz i Alicji Kolasińskiej

"Ogród Botaniczny w Poznaniu - nasze początki"

Po odzyskaniu niepodległości, w czasach odradzania się państwowości polskiej, Poznań stał się ważnym ośrodkiem szkolnym i uniwersyteckim zachodniej części kraju. Już na początku lat 20-tych XX wieku przystąpiono tu do budowy ogrodu botanicznego dla potrzeb szkół średnich i powszechnych. Poznański Ogród Botaniczny powstał w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Dyrekcją Ogrodów Miejskich oraz Uniwersytetem Poznańskim. Oficjalnego otwarcia Szkolnego Ogrodu Botanicznego dokonał 13 września 1925 roku przybyły specjalnie na tę uroczystość Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Początkowo Ogród zajmował powierzchnię nieco ponad 2,5 ha i posiadał działy: systematyczny, biologiczny, roślin użytkowych, roślin lekarskich, roślin ozdobnych, roślin owocowych i hodowli szkółkarskiej oraz dział hodowli masowej.

Od połowy 1928 roku Ogród został podporządkowany Państwowej Szkole Ogrodnictwa, której dyrektorem był mgr inż. Władysław Zembal, a kierownictwo pedagogiczne sprawował Jerzy Szulczewski. Nadzór naukowy nad Ogrodem sprawowali do roku 1923 profesor ogrodnictwa Uniwersytetu Poznańskiego Rudolf Boettner, a od 1923 do 1948, z przerwą wojenną, profesor botaniki Uniwersytetu Poznańskiego - Adam Wodziczko.

W roku 1930 Ogród został powiększony o 9 ha, na których utworzono pejzażowy dział geografii roślin i dział ozdobny. Wybudowano też reprezentacyjne wejście od ulicy Dąbrowskiego. Otwarcia tej części Ogrodu dokonał 5 października 1936 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Po II wojnie Światowej, Ogród został przejęty przez Uniwersytet Poznański i stał się jednym z zakładów Katedry Systematyki i Geografii Roślin. Kierownictwo naukowe i zarządzanie Ogrodem przejął kierownik tej Katedry profesor Zygmunt Czubiński.

Wiele ciekawostek o Ogrodzie Botanicznym i jego zasobach będzie można dowiedzieć się z wystawy, na którą zapraszamy od 15 grudnia 2010 do 31 stycznia 2011. Tradycyjnie zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie do zwiedzania wystawy samodzielnie lub z prelekcją przybliżającą problematykę wystawy - w poniedziałki, środy i piątki od godz.10.oo do 17.oo a we wtorki i czwartki od godz. 10.oo do 15.oo. Istnieje także możliwość zwiedzania wystawy przez grupy szkolne w soboty i niedziele, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym 061/ 852-41-39. W przypadku zainteresowania profesjonalnym oprowadzeniem po wystawie i przeprowadzeniem lekcji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia godziny i terminu. Bilet wstępu 2,- PLN od osoby. W przypadku grup powyżej 10 uczniów 1,50 PLN od osoby. Dodatkowa opłata 1,50 PLN od ucznia za oprowadzenie i lekcję. Indywidualnie 3,50 PLN od osoby za zwiedzanie z oprowadzeniem.Powrót do wystaw