CO DALEJ Z ODPADAMI w Poznaniu (kwiecień-czerwiec 2008)

Czy Poznaniowi jest niezbędna spalarnia odpadów nieodzyskiwalnych gdyż ich utylizacja jest nieunikniona z uwagi na obowiązujące przepisy Unii Europejskiej? Ogólne wyobrażenia o spalaniu śmieci wiążą się z emisją trujących substancji, gł. diotoksyn, powodujących schorzenia nowotworowe. Dlatego technologie utylizacji odpadów muszą być bezpieczne dla człowieka i środowiska. Dwufazowe spalenie usuwa niebezpieczne substancje, a powstały popiół może być użyty jako bezpieczny komponent np. do budowy autostrad. Składowiska odpadów komunalnych nie mają dalszej racji bytu, a odzyskiwane surowce wtórne po selektywnej zbiórce w domach muszę być odpowiednio wykorzystane po ich przetworzeniu. To wymaga szerokiej edukacji różnych grup mieszkańców, by uzyskać u nich odpowiedni poziom świadomości ekologicznej, a potem akceptację społeczną na realizację tej niezbędnej w naszym regionie inwestycji. Tematyka będzie realizowana we współpracy z władzami regionu i miasta, społeczeństwem oraz firmami specjalistycznymi.

Powrót do "wystawy"