W KRÓLESTWIE NEPALU (GRUDZIEŃ 2006)


Wystawa fotografii Kajetana Gosławskiego ukazuje niezwykłą przyrodę i sympatię do zawsze uśmiechniętych Nepalczyków. Mimo ostatnio odnotowanych przypadków kłusownictwa na nosorożce indyjskie i tygrysy królewskie w Parku Narodowym Chitwan w wyniku destabilizacji politycznej, stosunek tych ludzi do otoczenia i zwierząt pozostał nadal przyjazny. Wpływ na to ma religia buddyjska oraz wszędzie obecne w cieniach Himalajów rozliczne bóstwa aż po ośnieżone szczyty gór. W regionie Mustang, gdzie rzadko docierają turyści autor rejestruje aparatem fotograficznym wiatr i kamienie, które odmawiają modlitwę i szepcą mantrę. Ta odwieczna harmonia człowieka z przyrodą pokazana przy pomocy licznych eksponatów z Nepalu potwierdza starą kulturę narodu Azji ukształtowaną przez tysiące lat.

Powrót do "wystawy"