Natura 2000 - fakty i mity (marzec-czerwiec 2007)

Unia Europejska w ramach uniwersalnej sieci przyrodniczej zobowiązała państwa członkowskie do wytypowania i opracowania listy obszarów najcenniejszych wg Dykrektywy Ptasiej i Siedliskowej. Polska opracowała taki wykaz, który po szerokiej debacie społecznej, w tym z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, przesłała do Brukseli. Nasz rząd został zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych "na obszary naturowe" w Polsce. Jest wiele propozycji w tym zakresie ze strony polskiego rządu, w tym także uruchomienie funduszy uzyskanych za tzw. handel emisjami. Ostatnie spotkanie POE z Ministrem Środowiska we wrześniu 2006 w Tucznie skłoniło nas do upowszechnienia idei i zasad ochrony obszarów cennych przyrodniczo, zgodnych ze strategią resortu. Ministerstwo Środowiska będzie współorganizatorem tej wystawy z szeroką informacją dla szkół na wszystkich poziomach nauczania oraz materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli. Zamierzamy zaprezentować ostoje przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce, które zostały objęte programem Natura 2000. Zadaniem naszej wystawy będzie także pokazanie obustronnych korzyści dla przyrody i lokalnych społeczności, przez dopłaty za działalność gospodarczą zgodną z zasadami Natura 2000 na przykładzie naszego województwa.

Powrót do "wystawy"