KRZEMIEŃ PASIASTY - POLSKI DIAMENT (wrzesień 2009)

Wspaniałe makrofotografie Zygmunta Pniewskiego przybliżą unikalną strukturę wyjątkowego kamienia jakim jest krzemień pasiasty znajdywany tylko w Górach Świętokrzyskich. Jego obróbka i szlify ukazują ukryte piękno porównywalne tylko z urodą diamentów. Niestety brakuje ochrony zasobów krzemienia pasiastego a jego eksploatacja dla celów jubilerskich jest niekontrolowana, dlatego przesłaniem tej wystawy będzie zwrócenie uwagi na ten fakt także Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju.

Powrót do "wystawy"