WIELOKULTUROWOŚĆ PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ (MAJ-CZERWIEC 2006)


Pokazuje na podstawie 130 zdjęć 14 autorów z Białostycczyzny unikalność tego przygranicznego regionu. Tu przenikają i krzyżują się wpływy prawosławia, judaizmu, islamu z wartościami kościoła katolickiego i protestanckiego. Do dziś przetrwała odrębność kulturowa, w tym kuchni i obrzędów. Rejon ten mieści się w obszarze Zielonych Płuc Polski, gdzie monastyr w Supraślu jak i meczety tatarskie w Kruszynianach i Bohonikach są jedynymi tego typu obiektami w Polsce. Kulturowa spuścizna wielu narodów jak i unikalna przyroda z symbolem świętej Sosny Supraślskiej jest inspiracją dla twórczych działań teatru WIERSZALIN jak liceum plastycznego pod kierunkiem Profesora Strumiłły. Wystawę przygotowano we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu i Muzeum Historycznego w Białymstoku.

Powrót do "wystawy"