ZMIANY KLIMATU (STYCZEŃ 2006)


Wystawa panelowa prezentuje wpływ klimatu na świat i ukazuje innowacyjne rozwiązania tego globalnego problemu w Wielkiej Brytanii. Energetyczny element programu będzie realizowany w ramach szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami przy zastosowaniu posiadanych urządzeń multimedialnych oraz eksponatów i pomocy dydaktycznych umożliwiających zgłębienie tematu. Realizacja tego przedsięwzięcia poruszy szereg aspektów racjonalnej gospodarki zasobami energetycznymi ze źródeł alternatywnych, w tym:

  •     solary - wykorzystanie energii słońca
  •     źródła termalne - geotermia
  •     biopaliwa
  •     biomasa

    Zajęcia interaktywne prowadzone będą w grupach do 16 uczniów w języki angielskim na temat głównie czystej energii pochodzącej z baterii słonecznych w ramach kampanii British Council "ZeroCarbonCity" . Poza treściami merytorycznymi i nauką języka angielskiego uczeń będzie montował różne urządzenia poruszane małymi solarami. Towarzyszyć temu będzie wystawa o produkcji energii z różnych źródeł - konwencjonalnych i odnawialnych oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Szereg aspektów gospodarki zasobami energetycznymi przy konieczności ich oszczędzania przedstawimy przy pomocy filmów i prezentacji multimedialnych. Program ten skierowany jest do młodzieży szkolnej - od czwartej klasy szkoły podstawowej do liceów włącznie, który realizowany będzie zarówno w Bibliotece i Czytelni Biblioteki Brytyjskiej UAM w Poznaniu jak salach - wystawienniczej i Przyrodniczego Laboratorium Interaktywnego Fundacji Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu codziennie z wyjątkiem niedziel.

    Powrót do "wystawy"