GRZYBY (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2006)


Nowo wydzielona grupa organizmów żywych ma w przyrodzie wiele funkcji. Wiele z nich jest bardzo ważne dla funkcjonowania prawie wszystkich ekosystemów jako destruenci rozkładający ich martwą część. Każdego roku jesienią pojawia się problem znajomości i identyfikacji jadalnych grzybów kapeluszowych. Znajomość ich przez nasze społeczeństwo jest bardzo słaba, dlatego nie często dochodzi do śmiertelnych zatruć. Dlatego poprzez ekspozycję i demonstrację doskonałych sztucznych modeli chcemy nauczyć rozpoznawania podstawowych gatunków grzybów. Chcemy także przybliżyć ich środowiska, w których można je spotkać podczas jesiennego grzybobrania. Edukacje dla szkół podstawowych i ponad podstawowych Wielkopolski zamierzamy realizować przy współpracy w Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Powrót do "wystawy"