Drzewa - Zielone płuca Ziemi (styczeń-luty 2007)

Wystawa prac Stowarzyszenia "EKOART". Otwarcie: 5 stycznia 2007 r. o godzinie 18-tej w czytelni Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 79 (Dziedziniec Różany CK "Zamek").

Prace artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu "EKOART" mają przypomnieć każdemu, że od zdolności pochłaniania ilości dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy przez rośliny zależy egzystencja człowieka na kuli ziemskiej. Powierzchnia asymilacyjna liści każdego drzewa jest tysiąckrotnie większa i wydajniejsza od sadzonki nowego. Dlatego ochrona przed dewastacją czy wycięciem pojedynczego drzewa, zwłaszcza w obszarach miejskich i przemysłowych, jest bardzo ważna w każdym miejscu. Świadomość każdego mieszkańca o roli ekosystemów leśnych na globie ziemskim w zahamowaniu nieodwracalnych zmian klimatycznych może uratować wszystkich od katastrofy. Lasy nie tylko pochłaniają znaczne ilości szkodliwych emisji, ale także zatrzymują wodę przed nadmiernym parowaniem, będąc termostatem Ziemi. Powstrzymanie rabunkowej gospodarki zasobami leśnymi i oszczędność surowca drzewnego, będzie głównym przesłaniem edukacyjnym skierowanym do każdego konsumenta, w tym zwłaszcza informujemy uczniów na wszystkich poziomach nauczania.

Powrót do "wystawy"