Nigdy więcej Czarnobyla

Wystawa zorganizowana przez Fundację Biblioteka Ekologiczna wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile i Fundacją GREENPEACE Polska, otwarta została w 25 rocznicę katastrofy w Czarnobylu - 26 kwietnia 2011 r.
Jest to wystawa fotografii Roberta Knotha, wykonanych na terenie Ukrainy, Białorusi i Rosji, poświęconych życiu osób przebywających na terenach skażonych związkami radioaktywnymi. Wystawie towarzyszy film, ukazujący znacznie więcej zdjęć tegoż autora, niż można było pomieścić w skromnych pomieszczeniach Fundacji.
Zwiedzając wystawę, można też zapoznać się z prezentacją poświęconą niedawnym wydarzeniom w elektrowni jądrowej FUKUSHIMA I w Japonii. Prezentację obejrzeć można również tutaj. Wystawa czynna będzie tylko do 14 maja 2011, tradycyjnie w godzinach pracy Biblioteki Ekologicznej a więc od 10.00 do 15.00. Zwiedzanie grupowe (klasy szkolne), połączone z prezentacją filmu i/lub prelekcji, prosimy umawiać telefonicznie, ze względu na duże zainteresowanie szkół. Zwiedzanie grupowe jest również możliwe w innych godzinach, poza czasem otwarcia Biblioteki.Prezentowana wystawa zdjęć holenderskiego fotografa Roberta Knotha, ukazuje dramaty ludzi, którym przyszło zapłacić wysoką cenę za eksperymenty z energetyką nuklearną. Za jedno z nich autor (prezentowane poniżej) został uhonorowany nagrodą World Press Photo.
Wystawa powstała w 2006 r., w 20. rocznicę katastrofy w Czarnobylu, jednak nadal jest aktualna. Fotografie uchwyciły ludzkie cierpienie i przede wszystkim codzienne zmagania i wysiłek, aby na przekór wszystkiemu cieszyć się życiem. Autor zdjęć oraz Greenpeace, który przygotował tę wystawę, przedstawiają te historie ku przestrodze, aby pokazać ukrywaną twarz energii atomowej.

Autor: Robert Knoth, Holandia, TCS/Contrasto for Greenpeace International.

Veznova (Białoruś): Natasha Popova (12) i Vadim Kuleshov (8). Natasha urodziła się z małogłowiem, Vadim cierpi na chorobę układu kostnego i niepełnosprawność umysłową. Od czasu katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku notowany jest wzrost urodzeń dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi, zwłaszcza na Białorusi, która uległa najcięższemu skażeniu. Z powodu ubóstwa na Białorusi wielu rodziców nie jest w stanie podołać opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi. Są one często oddawane do państwowych zakładów opiekuńczych. Zakład w miejscowości Veznova, w skażonym rejonie Mogiłowa, otrzymuje wsparcie od organizacji Irish Chernobyl Children's Project.

Osoby przedstawione na zdjęciach to mieszkańcy obszarów skażonych na Białorusi i Ukrainie. Dziś na terenach, które według europejskich norm powinny zostać uznane za niebezpieczny odpad radioaktywny, mieszka ok. 7 milionów ludzi. Życie w tej strefie to walka z nowotworami, białaczką, różnego rodzaju wadami rozwojowymi i chorobami dziedzicznymi. To nędza i brak perspektyw.

Wg raportu Greenpeace ok. 200 tys. ludzi w Rosji, na Ukrainie i Białorusi zmarło już w wyniku następstw czarnobylskiej katastrofy. U 270 tys. wszystkich dotkniętych skutkami awarii najprawdopodobniej rozwinie się nowotwór, a 93 tys. z nich z tego powodu umrze.

To, co się wydarzyło 25 lat temu w Czarnobylu a w tym roku w Fukushimie, powinno być ostrzeżeniem dla całego świata. Nie ma bezpiecznych elektrowni atomowych, a w przypadku katastrofy jej konsekwencje ponoszą tysiące ludzi.

Energia atomowa nadal jest drogą i niebezpieczną technologią. Wydobycie i obróbka uranu powoduje ogromne skażenie środowiska, a produkcja radioaktywnych odpadów, które muszą być składowane przez tysiące lat, to kukułcze jajo podrzucone następnym pokoleniom. Człowiek do tej pory nie znalazł w pełni bezpiecznego sposobu na ich składowanie.

Alternatywą dla energetyki jądrowej jest przyspieszenie inwestycji w technologie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak: wiatr, słońce, biomasa, energia wodna i geotermia.

Artur Łazowy
Powrót do wystaw