KRAINA KOALI - AUSTRALIA (styczeń 2008)

Wystawa fotografii Kajetana Gosławskiego ukazuje niezwykłą przyrodę endemitów piątego kontynentu powiązaną z kulturą jego pradawnych mieszkańców - Aborygenów. Biologia wielu gatunków zwierząt nie została poznana do końca, a szereg z nich jest krytycznie zagrożonych w swoim środowisku. Fascynujący dziobak czy prakolczatka są tak tajemnicze, że każda informacja o nich stwarza szansę ich uratowanie. Te dwa gatunki stekowców przybliżymy przy pomocy unikal- nego filmu. Natomiast zdjęcia Kajetana Gosławskiego dobitnie obrazują, że starania rządu australijskiego w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego odnoszą pełen sukces dla przetrwania koali czy kangurów, bez konfliktu z gospodarką człowieka.

Powrót do "wystawy"