Poznań, dnia 20 września 2010r.

Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Licea
z regionu Wielkopolski

Szanowni Państwo !
Fundacja Biblioteka Ekologiczna - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu przygotowało nową wystawę "AUSTRALIA - OCZAMI PRZYRODNIKA" przy współpracy ze Zbiorami Przyrodniczymi Wydziału Biologii UAM. Na wystawie prezentowane są fotografie z wyprawy naukowej pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do wschodniej Australii. Autorami fotografii są dr Szymon Konwerski i prof. dr hab. Jerzy Błoszyk. Podstawowa tematyka dotyczy różnorodności fauny i flory Australii oraz zagadnień związanych z jej ochroną i zagrożeniami. W trakcie wyprawy autorzy zwiedzili szereg parków narodowych w Victorii i Nowej Południowej Walii, co dało im możliwość porównania różnych typów środowisk wraz z zasiedlającymi je organizmami - od strefy nadmorskiej, poprzez busz aż do lasów deszczowych. Szczególną uwagę poświęcono zwierzętom żyjącym w bezpośredniej bliskości człowieka oraz relacjom zwierzęta - ludzie. Na wystawie zobaczyć można szereg gatunków endemicznych roślin i zwierząt - zarówno bezkręgowców jak i kręgowców - w tym powszechnie kojarzonych z Australią torbaczy, takich jak kangury olbrzymie, koale czy pałanki.
Zakres informacji w czasie prowadzonych przez nas lekcji międzyprzedmiotowych jest dostosowany do programów szkolnych na poszczególnych poziomach nauczania. Uzupełniony on zostanie materiałami na nośnikach multimedialnych.
Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie na wystawę czynną w poniedziałki, środy i piątki od godz.10.oo do 17.oo a we wtorki i czwartki od godz. 10.oo do 15.oo. Istnieje także możliwość zwiedzania wystawy przez grupy szkolne w soboty i niedziele, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym 061/ 852-41-39.
W przypadku zainteresowania profesjonalnym oprowadzeniem po wystawie lub prowadzeniem lekcji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia godziny i terminu. Bilet wstępu 2,- PLN od osoby. W przypadku grup powyżej 10 uczniów 1,50 PLN od osoby. Dodatkowa opłata 1,50 PLN od ucznia za oprowadzenie i lekcję. Indywidualnie 3,50 PLN od osoby za zwiedzanie z oprowadzeniem.
WYSTAWA otwarta będzie w dniach od 22 września do 15 października 2010 r.


Prezes FBE-RCEE
Prof. dr hab. Ryszard GOŁDYN


1. Otwarcie wystawy. Od lewej dyrektor Alicja Koczorowicz, prezes Ryszard Gołdyn, skarbnik Halina Szyper i autor wystawy dr Szymon Konwerski2. Prelekcja w trakcie otwarcia wystawy3. Dyskusja z autorem wystawy dr Szymonem Konwerskim (drugi z prawej)Powrót do wystaw