Fundacja Biblioteka Ekologiczna

przedstawia prace fotograficzne uczniów, którzy zdobyli I, II, III miejsce i zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym

 

pt. „Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami”

w ramach projektu dofinansowanego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w roku 2016

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się

08 listopada (wtorek) 2016 r o godzinie 12,00 w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13

 

 
 
 
Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y

 

 

N a g r o d a  I

 

 

„Okno” na świat. Łąka nad rzeką Powią (Natura 2000), wrzesień 2016.

Aleksander Jankowski, klasa 3Te. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie.

Opiekun: Małgorzata Janiak

 

 

 

 

N a g r o d a  II

 

 

Dobre rady na odpady. Teren zalewów Nadwarciańskich, wrzesień 2016.

Natalia Zenker, klasa 3e. Liceum w Zespole Szkół w Puszczykowie.

Opiekun: Mirosława Szymaniak

 

 

 

 

N a g r o d a  III

 

 

 

 

Zakaz wysypywania gruzu. Piaski, wrzesień 2016

Laura Nowak . Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu

Opiekun: Ewa Bayer

 

 

 

 

 

W y r ó ż n i e n i a

 

 

 

Sara Dobosz, klasa IB

Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Nora borsuka. Las w Luboszu k/Pniew, wrzesień 2016.

 

Julia Falbierska, klasa 2ae

Liceum w Zespole Szkół w Puszczykowie

Współczesny recykling. Skraj lasu - Komorniki, luty 2016.

 

Klaudia Grochowska, klasa 3T 

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Plastikowa rzeka.Blonawy k. Lubstowa, wrzesień 2016.

 

 

Tobiasz Kutzmann, klasa IIIa 

Liceum, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

„Śmieciowy zagajnik”. Las w Kołaczkowicach, sierpień 2016.

 

Agata Gumułka, klasa II Liceum  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

„Na skraju lasu”. Rogowo, wrzesień 2016.

 

Kacper Skubiszak, klasa 3c  

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Śmieci w lesie. Swarzędz, wrzesień 2016

 

 

Kacper Michalak, klasa IV TAK 

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego

w Grabonogu

Nie wszystko złoto co się świeci. Świerczyna, wrzesień 2016.