belka konkurs dla mlodziezy

 

Projekt pn. „Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska”*

 

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Poznania. Prowadzone będą w laboratorium interaktywnym w siedzibie Fundacji lub w Wielkopolskim Parku Narodowym.

 W laboratorium interaktywnym będzie można poznawać organizmy żyjące w kropli wody, oznaczać rośliny naczyniowe, bezkręgowce (np. owady, skorupiaki, ślimaki, chrząszcze, drobne ssaki), zapoznawać się z budową szkieletu i narządów wewnętrznych człowieka itd.

Warsztaty terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym dotyczyć będą problemów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, ochrony siedliskowej i biocenotycznej, zasad zrównoważonego rozwoju, możliwości renaturyzacji terenów zdegradowanych (np. rekultywacja Jeziora Góreckiego). Uczniowie będą mogli zwiedzić Muzeum Przyrodnicze w siedzibie Dyrekcji WPN i zapoznać się z zagadnieniami, których nie będą w stanie zaobserwować w terenie.

Ciekawostki przyrodnicze, zaobserwowane w trakcie zajęć, uczniowie będą mogli ująć na fotografiach, które będą mogli wykorzystać do zgłoszenia w konkursie fotograficznym „Piękno przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce”, realizowanym również w Fundacji.

Warsztaty będą kończyć się podsumowaniem wiedzy zdobytej na zajęciach, a uczniowie otrzymają nagrody książkowe.

 

W zajęciach 2-godzinnych w laboratorium interaktywnym przewidujemy udział do 20 grup – 12 osobowych, 5-godzinnych w Wielkopolskim Parku Narodowym do 10 grup – co najmniej 25 osobowych. Do WPN młodzież będzie mogła dojechać pociągiem, a młodsze dzieci – autokarem, na koszt Fundacji.

 

 

O zakwalifikowaniu grupy na zajęcia edukacyjne decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ Fundacja może przyjąć tylko określoną ilość uczniów.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Zgłoszenia szkół prosimy składać w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; fax: 61 852 82 76; e-mail: fbercee@gmail.com    

Przy pisemnym zgłoszeniu prosimy o podanie rodzaju wybranych zajęć, grupy wiekowej i ilości uczniów.

 

………………………………………………………….

* Projekt finansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania