Nazwa zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 96 801,38 zł

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez:

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

Kwota dofinansowania

 

36 800,-

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.fos.wroc.pl

 

 

 

35 840,-

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

www.wfosigw.torun.pl

 

 

 

20 000,-

 

 

Wydział Biologii Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.biologia.amu.edu.pl

 

 

 

4 161,38