Projekt finansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania

pn. „NA RATUNEK MAŁŻOM. CZĘŚĆ II”

 

ROK 2016

 

Przebieg akcji

W akcji zbierania małży w trakcie spuszczania Zbiornika Maltańskiego w listopadzie 2016 roku brało udział 10 klas, z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 90, klasa IIa, IIIa i VIa

Gimnazjum i  Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej, grupa łączona

Szkoła Podstawowa Nr 66, klasa IVd

Szkoła Podstawowa nr 63, klasa Va

Szkoła Podstawowa Nr 38, klasa IIb

Zespół szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 51, klasa VIb i VIc

Gimnazjum nr 56, dwie grupy łączone

 

W podziękowaniu za zaangażowanie uczniów oraz ich nauczycieli i opiekunów w przebieg akcji, wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a wyróżniający się uczniowie – nagrody książkowe. Na zakończenie każdego dnia uczestnicy otrzymywali też gorący posiłek regeneracyjny.

Ogółem zebrano ok. 1000 kg małży, należących do 3 gatunków: szczeżuja pospolita, szczeżuja wielka i skójka zaostrzona. Każdego dnia zebrane małże przewożone były do położonego powyżej Malty Zbiornika Browarnego i Olszak.

Z jakim poświęceniem niektórzy uczniowie zbierali małe, świadczą poniższe zdjęcia: