belka konkurs dla mlodziezy

 

Projekt pn. „Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic”*

 

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w terenie, na obszarach objętych ochroną Natura 2000. Uczniowie zapoznają się z dużą bioróżnorodnością, osobliwościami przyrodniczymi – gatunkami roślin i zwierząt, zbiorowiskami i siedliskami, pomnikami drzew i nieożywionymi formami przyrody.

 

Do wyboru miejsca zajęć Fundacja proponuje 3 trasy wycieczkowe (rowerowe i piesze), różniące się długością, dostosowane do wieku uczniów.

 

  1. Trasa piesza wzdłuż Cybiny do Zbiornika Maltańskiego, przewidziana dla szkół podstawowych i gimnazjów. Miejsce spotkania na przystanku autobusowym, przy moście na Cybinie – dojazd autobusem ulicą Warszawską.
  2. Zbiornik Maltański, dolina Cybiny i Jezioro Swarzędzkie. Do pokonania około 20 km, może być rowerowa dla gimnazjalistów i licealistów. Miejsce spotkania do uzgodnienia.
  3. Zbiornik Maltański, Jezioro Swarzędzkie i Uzarzewskie, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Trasa rowerowa, około 30 km długości, do pokonania przez licealistów (nie tylko?). Miejsce spotkania do uzgodnienia.

 

Zajęcia odbywać się będą w około 20-osobowych grupach i trwać do 5 godzin. Zakończone zostaną podsumowaniem wiedzy zdobytej w trakcie trwających zajęć. Wszyscy uczniowie otrzymają upominki książkowe.

 

Zgłoszenia szkół w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; fax: 61 852 82 76; e-mail: fbercee@gmail.com     

Przy pisemnym zgłoszeniu prosimy o podanie: wybranej trasy zajęć, grupy wiekowej uczniów, ilości uczestników.

 

 

O zakwalifikowaniu grupy na zajęcia edukacyjne decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ Fundacja może przyjąć tylko 10 grup uczniów.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

………………………………………………………….

* Projekt finansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania