Konkurs fotograficzny – Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce

 

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

 

 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (wszystkich poziomów) z wybranych powiatów Wielkopolski. Będzie on 2-stopniowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu rozstrzygną I stopień  (szkolny). Drugi stopień  rozstrzgnięty będzie w Fundacji Biblioteka Ekologiczna. Najlepsze prace wykorzystane zostaną do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

Tematyka

Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać unikalność przyrodniczą terenów chronionych WPN oraz Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce - piękno jezior, lasów, łąk, ale mogą ukazywać również tereny przekształcone przez człowieka. Można udokumentować zarówno pojedyncze okazy fauny i flory, a także ich zbiorowiska i krajobrazy. Zdjęcia mogą ilustrować potrzebę ochrony naturalnego środowiska. Uwaga: zdjęcia nie mogą wykraczać poza granice terenu Wielkopolski!

Nagrody

W pierwszym (szkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe, w drugim – nagrody rzeczowe (m.in. rower, aparat fotograficzny), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi między 20.09 a 07.10 (etap I) oraz 21 – 31.10.13 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 20 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać telefonicznie: 61 852 41 39; 607 247 444; 603 777 108 lub korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com

UWAGA: Przesunięcie terminów. Na wniosek Komisji Konkursowej Uchwałą Zarządu Fundacji przedłużono okres składania zdjęć do II etapu Konkursu do dnia 18 października 2013 oraz przesunięto datę rozstrzygnięcia konkursu z 16.10 na 23.10.2013. Wernisaż nagrodzonych prac wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w pierwszej dekadzie listopada.

O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.Regulamin konkursu (plik w formacie pdf)