Fundacja Biblioteka Ekologiczna

przedstawia prace fotograficzne uczniów, którzy zdobyli I, II i III miejsce oraz tych, którzy zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym

pt. „PIĘKNO PRZYRODY WIELKOPOLSKI”

w ramach projektu finansowanego z budżetu Miasta Poznania

w roku 2017

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

20 października (piątek) 2016 r. o godzinie 17,00 w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13

 

Z A P R A S Z A M Y

 

N a g r o d a  I

 

 

Jakub Robakowski, Chrześcijańska Szkoła Podstawowa

im. Króla Dawida w Poznaniu

Przemijanie. Łęgi Rogalińskie, wrzesień 2017

Opiekun: Agata Bigos

N a g r o d a  II

 

 

Maciej Włodarczyk, V Liceum Ogólnokształcące

im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Zdjęcie bez tytułu

Opiekun: Marek Smolarkiewicz

 

 

N a g r o d a  III

 

 

Martyna Lewandowska, III Liceum Ogólnokształcące

 im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Królestwo na piasku. Lasy południowej wielkopolski, wrzesień 2017.

Opiekun: s. Małgorzata Ślęzak

 

 

W y r ó ż n i e n i a

 

Dominik Koncewicz, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu. Piękno Dominic. Boszkowo, letnisko wrzesień 2017.

Opiekun: Aleksander Dolański.

 

Jagoda Lecińska, Szkoła Podstawowa nr 69 w Poznaniu.

      W śnieżycowym raju. Rezerwat Śnieżycowy Raj, marzec 2017.         

Opiekun: Mirosław Górny.

 

     Jakub Łukaszewski, XI Liceum Ogólnokształcące im. J. i W. Zembrzuskich w    Poznaniu.

Nadwarciańskie piękno. Luboń, wrzesień 2017.

Opiekun: Dorota Szukała.

 

Oliwia Nitschke, Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu.

Czerwone maki. Sierosław, lipiec 2107.

Opiekun: Barbara Grześkiewicz

 

Zofia Rzepnicka, Szkoła im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego/Gimnazjum.

Złote odbicie. Park Dębina, wrzesień 2017.

Opiekun: Monika Zarębska.

 

Amelia Stanicka, Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu.

      Krajobraz Jeziora Licheńskiego. Licheń, sierpień 2017.

     Opiekun: Dorota Szukała.

 

Mateusz Szmaj, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu.

      Nagi ślimak. Park na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu, wrzesień 2017.

     Opiekun: Karolina Urbańska.