Konkurs fotograficzny o charakterze publicznym

dofinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Konkurs fotograficzny – Piękno przyrody Wielkopolski

 

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski

 

Konkurs będzie 1-etapowy. Przewiduje się udział minimum 10 szkoł, rekrutowanych na zasadzie ich zgłoszeń. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 ciekawych wybranych prac fotograficznych do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja konkursowa wyłoni najlepsze fotografie nadsesłane ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

 

Tematyka

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać piękno przyrody Wielkopolski. Tematyką będzie więc przyroda, jej unikalność – flora, fauna, siedliska i krajobrazy, pokazywane w różnorodny sposób. Zdjęcia mogą dokumentować piękno przyrody a przy tym konieczność ochrony siedlisk zajętych przez gatunki chronione i zagrożone wskutek działalności człowieka.

 

Nagrody

Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Będą to m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

 

Terminy

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w siedzibie Fundacji między 16.10.2017 – 20.10.2017. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Fundacja zakłada przyjęcie do udziału w konkursie minimum 10 szkół z województwa wielkopolskiego. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108.

Uwaga: O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń