Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania


Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu PoznaniaKonkurs będzie 2-etapowy. Szkoły, które zgłoszą swój akces do konkursu fotograficznego rozstrzygną I etap (ogólnoszkolny). Drugi etap przeprowadzony zostanie w Fundacji „Biblioteka Ekologiczna”. Najlepsze prace wykorzystane będą do przygotowania wystawy fotograficznej, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek.

T e m t y k a

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać stan zagrożenia przyrody - flory i fauny przez różnorodne odpady wyrzucane lub składowane w miejscach do tego nie przeznaczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazując ich zagrożenia ze strony pozostawianych śmieci.

N a g r o d y


W pierwszym (ogólnoszkolnym) etapie konkursu przewiduje się nagrody książkowe dostarczone przez Fundację (5 sztuk dla jednej szkoły), w drugim – nagrody rzeczowe m.in. rower, aparat fotograficzny, kamera, tablet (razem 10 sztuk, w tym 7 wyróżnień), które zostaną wręczone uroczyście na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T e r m i n y


Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do 25 czerwca b.r. Jego rozstrzygnięcie w szkołach nastąpi między 19.09 a 03.10.16 (etap I) a w siedzibie Fundacji 17 – 22.10.16 (etap II). Szczegóły dotyczące konkursu przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Przewiduje się udział 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com lub telefonicznie: 61 852 41 39; 603 777 108.


UWAGA: O udziale szkół w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.WYNIKI KONKURSU