Fundacja Biblioteka Ekologiczna
        Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu
 

Przyrodnicze Laboratorium Interaktywne

(honorowy kurator - mgr Stefan ANIOŁA, kierownik Pracowni Biologicznej Pałacu Kultury w latach 1960-1970)

Lokalizacja przedsięwzięcia: zajęcia odbywać się odpłatnie, odpłatność i termin do uzgodnienia indywidualnie z każda grupą, w siedzibie Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu przy ul. Fredry 7, I piętro - pokój 44 przeważnie w godzinach 17:oo - 18:30 każdego dnia tygodnia (lub w godzinach do uzgodnienia) oddzielnie dla każdej z sześciu pracowni a zajęcia terenowe w wybranych obszarach miasta i Wielkopolski.

Zgłaszająca się grupa uczniów zostanie podzielona na zespoły 16 osobowe pracujące regularnie raz w tygodniu po 1,5 godziny lub jednorazowo w całym bloku tematycznym dla szkolnych kół zainteresowań. Pierwszy etap zajęć obejmuje zagadnienia teoretyczne a drugi praktyczne przez samodzielną pracę laboratoryjną lub w terenie doskonalące nabyte umiejętności. Zależy nam bardzo na wyzwoleniu emocjonalnego zaangażowania do poznawania badanych zagadnień, co gwarantuje dalsze zgłębianie tematu i wyzwolenie traktowanie tej własnej pracy jako pasję lub hobby w przyszłości np. obserwacje własne i badania ptaków lub lokalizacja nietoperzy. Oferujemy 6 poniższych bloków tematycznych oraz dodatkowe zagadnienia, do uzgodnienia z zainteresowanymi grupami:

1. Ptaki wokół nas - przegląd i oznaczanie podstawowych gatunków przy pomocy kluczy, nagrań głosów ptaków na kasetach magnetofonowych i płytach CD, następnie próby rozpoznawania ich w terenie - najbliższej okolicy, odtwarzanie głosów i ich analiza

2. Nietoperze i ich rola w różnych środowiskach - przegląd i oznaczanie podstawowych gatunków, poznanie ich biologii przy pomocy książek i CD oraz praktyczna lokalizacjach w terenie przy pomocy wykrywacza ultradźwięków - detektora i próby identyfikacji gatunków podczas ich aktywności jak i w czasie hibernacji (Fort I - Starołęka)

3. Sowy i ich rola w różnych środowiskach - przegląd i oznaczanie podstawowych gatunków, poznanie ich biologii przy pomocy książek i CD oraz lokalizacja ich w oparciu o zbiór wypluwek w miejscach noclegowiskowych - preparowanie zebranych osobiście wypluwek i próba identyfikacji na podstawie szczątków kostnych ofiar - gatunków gryzoni i owadożernych przy pomocy mikroskopów stereoskopowych oraz specjalnych tablic i kluczy

4. Pająki i inne stawonogi - przegląd i oznaczanie podstawowych gatunków, poznawanie ich biologii także przez hodowlę niektórych owadów i pająków, próba pracy z kluczem i następnie poprzez pracę w terenie, zaznajomienie się z różnymi niszami ekologicznymi zamieszkiwanymi przez pająki i owady, uczestnictwo w przygotowaniu i katalogowaniu zbiorów

5. Skamieniałości - ślady życia z minionych epok - zainspirowanie, że świadkowie przeszłości są wszechobecni - można je znaleźć w różnych miejscach wokół nas w kamieniach np. nad brzegami rzek czy polach. Skamieniałości są to przeważnie niewielkie, słabo zachowane fragmenty roślin i zwierząt, niekiedy jednak zawierają kompletne odciski całych organizmów dawno wymarłych. Trylobity, belemnity czy amonity często występują w skamieniałej formie w różnych rejonach Polski. Prowadzone zajęcia w formie warsztatów dostarczą podstawowej wiedzy z zakresie zbierania i rozpoznawania najpospolitszych form, być może będą zaczątkiem własnych kolekcji

6. Poznaj samego siebie - poznawanie budowy szkieletu i narządów wewnętrznych człowieka poprzez montowanie i demontowanie plastikowych modeli umożliwiających analizę szczegółowych elementów oraz zasad funkcjonowania naszego organizmu

Powrót

Fundacja Biblioteka Ekologiczna 2004-2012.