Nr 1 (2006)
Spis treści:
 1. Oferta edukacyjna Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2006 rok (2)
 2. PROGRAM DZIAŁANIA PRZYRODNICZEGO LABORATORIUM INTERAKTYWNEGO Fundacji Biblioteka Ekologiczna RCEE w Poznaniu w 2006 r. (4)
 3. Szkolenie nauczycieli z województwa wielkopolskiego - zajęcia prowadził dr inż. Jan Śmiełowski - Prezes Zarządu Fundacji Biblioteka Ekologiczna RCEE w Poznaniu. (5)
 4. Edukacyjna funkcja środowiska przyrodniczego jako elementu szerszego środowiska kulturowego (7)
 5. Zasady finansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej w NFOŚiGW w 2006 roku. (11)
 6. Wykorzystanie walorów parku narodowego w promocji gmin (18)


Nr 2 (2006)
Spis treści:
 1. Przedstawiciele organizacji ekologicznych w radach nadzorczych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska (2)
 2. FUNDUSZE DLA REGIONÓW (9)
 3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR (9)
 4. EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ POSZERZANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO (12)
 5. Fundusze strukturalne - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? (13)
 6. Via Baltica - niebezpieczne obce ciało w organizmie przyrody Podlasia (21)
 7. Głos w sprawie spalarni odpadów w Krakowie (23)


Nr 3 (2006)
Spis treści:
 1. Epidemia w Grodzie Przemysła (2)
 2. Wybory Przedstawiciela Pozarządowych Organizacji Ekologicznych z Województwa Wielkopolskiego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (4)
 3. Epidemia w Grodzie Przemysława przeszła przez gminną granicę? ... Suchy Las. (5)
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje: (5)
 5. Miasta coraz bardziej zielone (11)
 6. Wiedzieć na czym się stoi (12)
 7. Ocena roku pełnego wydarzeń (13)
 8. Europejczykom zależy na środowisku (14)
 9. Prawo do wiedzy (15)
 10. Ratowanie bezcennych zasobów może sprzyjać rozwojowi (16)
 11. Zadania Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (17)
 12. Bardzo pracowity rok dla ekologów (19)
 13. UE przyczynia się do ogólnoświatowych negocjacji na temat ograniczania zmian klimatycznych (20)
 14. Troska o utrzymanie czystego powietrza (21)
 15. Wykorzystanie odpadów (22)
 16. OD ODPADU do produktu (23)
 17. Woda to życie (24)


Nr 4 (2006)
Spis treści:
 1. Wojewoda Wielkopolski przYjmuje patronat (2)
 2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego obejmuje patronat (3)
 3. STARY OGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIU - Tradycja współpracy z Zoo Berlin (4)
 4. POKAZ FILMU "REKINY 3D" (6)
 5. SPOTKANIE Z J.J. MANTELLO W CINEMA CITY POZNAŃ (6)
 6. NOWY OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ (7)
 7. OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LĄDZIE (10)
 8. Zmieniaj oszczędzaj wyłączaj odzyskuj idź pieszo (11)
 9. Ty też masz wpływ na zmiany klimatu (13)
 10. NOWY DYREKTOR GENERALNY DS. ŚRODOWISKA UE (17)
 11. Szukanie sposobów rozwoju (17)
 12. Informacja dotycząca działalności Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska (18)
 13. Koszty zaniechania działań (19)
 14. Sprawy najważniejsze (20)
 15. Unia Europejska - wyciąganie wniosków po tsunami (21)
 16. Sprawy priorytetowe: (22)
 17. zrównoważony rozwój, powodzie i zanieczyszczenie powietrza (22)
 18. Założenia do roku 2010 (23)
 19. Przegląd najnowszych propozycji i komunikatów (24)


Nr 5 (2006)
Spis treści:
 1. VIII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku (2)
 2. "NATURA 2000 szansą zrównoważonego rozwoju EUROPY" - spotkanie Pana Prof. Jana Szyszko - Ministra Środowiska zeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami pozarządowych organizacji przyrodniczych i ekologicznych w TUCZNIE k. Piły w niach 8-10 września 2006 r. (3)
 3. OCENA EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOSOBY PODEJŚCIA I STRATEGIE WDRAŻANIA (11)
 4. Czy kasztanowcom grozi wyginiecie? (14)
 5. Powstanie Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu (16)
 6. POKAZ "GALAPAGOS 3D" W ORANGE IMAX POZNAŃ (18)
 7. Etniczna muzyka w Ostrowie Wielkopolskim (19)
 8. Zielona oczyszczalnia na Białej Górze (20)
 9. Utrata różnorodności biologicznej: problem większy niż zmiany klimatyczne? (22)
 10. Duże wyzwanie na następnych pięć lat (23)


Nr 6 (2006)
Spis treści:
 1. LIST OTWARTY W SPRAWIE PAŃSTWA GUCWIŃSKICH (2)
 2. CO MŁODY KONSUMENT WIEDZIEĆ POWINIEN? (3)
 3. OCHRONA PRZYRODY w projektach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw POLSKI (5)
 4. JAKIE ŚRODOWISKO DLA ŚRODOWISKA nasza wizja polski (8)
 5. stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie: projektu operacyjnego "infrastrukyura i środowisko" (11)
 6. PROPOZYCJA NOWEGO PRIORYTETU PO "IIŚ": PRIORYTET VA - EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (16)
 7. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (20)
 8. Zakłócenia w środowisku glebowym przyczyną zamierania drzew (22)
 9. Internetowy konkurs o tytuł Drużyny Wysokich lotów (23)
 10. Nowy rozdiał unijnej polityki ochrony środowiska? (24)