Nr 1 (2004)
Spis treści:
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2)
 2. IX rok realizacji programu edukacyjno-wystawienniczego w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej - Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu (4)
 3. Wystawa Mont Blanc (6)
 4. Program Edukacji Ekologicznej Przyrodnicze Laboratorium Interaktywne jedną z form edukacji ekologicznej (8)
 5. Wdrażanie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (9)
 6. Informacje z parlamentu RP (16)
 7. Nowelizacja prawa - prawo ochrony środowiska, omówienie zmian (17)
 8. Rządowy projekt ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego (19)
 9. Rząd informuje o stanie lasów i środowiska w Polsce (20)
 10. Anna Kalinowska - "Ekologia wybór na nowe stulecie" (22)


Nr 2 (2004)
Spis treści:
 1. Energia odnawialna za i przeciw (2)
 2. Energetyka odnawialna w polityce energetycznej i przepisach ochrony środowiska UE i Polski (3)
 3. Rośliny energetyczne (9)
 4. Kolektory słoneczne - opłacalność inwestycji (11)
 5. Możliwość produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego (pellets) - analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji (14)
 6. Polski rynek pellets - proponowane rozwiązania (22)


Nr 3 (2004)
Spis treści:
 1. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ UE W WYKORZYSTANIU RÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ I W OCHRONIE KLIMATU W POLSCE I KRAJACH KANDYDUJĄCYCH DO UE (2)
 2. Energia odnawialna, udział w rynku energetycznym Polski (3)
 3. UNIJNY BICZ EKOLOGICZNY (5)
 4. Chronimy (nie)skutecznie? (7)
 5. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 (9)
 6. Koncepcja sieci ekologicznej NATURA 2000 (12)
 7. Lepiej być pięknym i bogatym (14)
 8. Rolnictwo ekologiczne w Polsce (17)
 9. Zorganizowani rolnicy przetrwają! (21)


Nr 4 (2004)
Spis treści:
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje (2)
 2. Stanowisko uczestników seminaryjnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP zorganizowanego w dniu 22 lipca 2003 r. "Wielkoprzemysłowy tucz zwierząt - szansa czy zagrożenie dla Polskiej wsi" (3)
 3. Aktualna sytuacja w chowie i hodowli świń w Polsce (4)
 4. Strategia rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce a rozbudowa wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej. Możliwości korzystania ze środków finansowych unii europejskiej na rzecz inwestycji w gospodarstwach rolnych. (7)
 5. Monitoring środowiska i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska w fermach przemysłowych chowu zwierząt w Wielkopolsce (10)
 6. Europejskie normy utrzymania świń w fermach i chlewniach (14)
 7. Emisje lotne z przemysłowych ferm trzody chlewnej (16)
 8. Zagrożenia gospodarki wodnej przez przemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej (21)


Nr 5 (2004)
Spis treści:
 1. Europejski Bank Inwestycyjny potrzebuje generalnych porządków (2)
 2. Zasady przeciwdziałania zagrożeniom środowiska na obszarach wiejskich (4)
 3. Zielone Płuca Polski (12)
 4. Spotkanie koalicji na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego (14)
 5. Zasady opieki weterynaryjnej i zwalczania ważnych chorób zakaźnych w Unii Europejskiej (15)
 6. Dwadzieścia pięć istotnych informacji dla każdego lekarza weterynarii (18)
 7. Europejskie normy utrzymania świń w fermach i chlewniach (18)
 8. PROBLEMY XXI WIEKU Nie wszystko piękne co kolorowe (21)
 9. E-GOVERNMENT Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego czyli działanie 1.5 (23)


Nr 6 (2004)
Spis treści:
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w nowej siedzibie (2)
 2. Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska w Polsce (3)
 3. Polityka strukturalna - szansą dla środowiska (5)
 4. Zwrot podatku dla podmiotów korzystających z programu SAPARD (7)
 5. Hałas a środowisko (8)
 6. Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych (10)
 7. Następne dwanaście lat (15)
 8. Żywność regionalna (22)
 9. Produkt lokalny - Produkt z charakterem (23)
 10. Dodatkowe środki na kredyty preferencyjne (24)