Nr 1 (2003)
Spis treści:
 1. Lepiej późno niż wcale, książka biograficzna pt. "Jan Bogumił Sokołowski - Życie i dzieła" (2)
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje (3)
 3. Skrzydła nad oczyszczalnią (5)
 4. Paliwo z rzepaku na dotacjach (6)
 5. Pierwsze centra paliwowo-energetyczne (7)
 6. Szczyt Ziemi - RIO + 10 (9)
 7. Johannesburg 2002 (9)
 8. Wokół protokołu z Kioto (10)
 9. Johannesburg - co dalej? (10)
 10. VI Szczyt Ekologów (12)
 11. Eko Media Forum (12)
 12. IV Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej Poznań 19 - 22 listopad (12)
 13. Rolnictwo XXI wieku? (13)
 14. Rolnictwo w Polsce a Unia Europejska (15)
 15. Uwarunkowania ekonomiczne rynku (17)
 16. Woda jest zasobem strategicznym (20)
 17. Browar Klasztorny Zakonu Cystersek w Owińskach AD 1252 (22)


Nr 2 (2003)
Spis treści:
 1. Makrokosmos (2)
  - o bohaterach filmu
  - na podniebnym planie
  - przesłanie twórców filmu
 2. Ptaki ludziom - ludzie ptakom (8)
 3. Przeprawa przez Wartę między Radojewem a Owińskami ważnym elementem międzynarodowej promocji Poznania i powiatu poznańskiego (12)
  - przeprawa przez Wartę
  - droga do przeprawy
  - most
  - przeprawa promowa, Napoleońska tradycja
  - jednodniowa przeprawa
  - podróże i wycieczki nad Wartę i przez Wartę
  - legendy i baśnie z obu brzegów Warty
  - ścieżka przyrodniczo-leśna Dziewicza Góra
 4. Duże i małe zdrowie środowiskowe (24)


Nr 3 (2003)
Spis treści:
 1. Nowy Minister Środowiska (2)
 2. Strategia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2003-2007 (fragmenty) (3)
 3. Rok 2003. Międzynarodowy rok słodkiej wody. O wodzie w Kioto (5)
 4. Zapewnić zaufanie (6)
 5. Poszanowanie przyrody w legendach o Przeciwcu (8)
 6. Polska w Unii Europejskiej; wyniki negocjacji (11)


Nr 4 (2003)
Spis treści:
 1. Przesłanie uczestników międzynarodowego sympozjum (2)
 2. Puszcza Zielonka (3)
 3. Ocena stanu środowiska w województwie wielkopolskim z punktu widzenia gospodarki odpadami (5)
 4. Unia Europejska - rolnictwo ekologiczne (10)
 5. Międzynarodowy program inspekcji i certyfikacji (10)
 6. Przestawienie produkcji na rolnictwo ekologiczne (11)
 7. Produkcja ekorolnicza - produkcja roślinna i jej inspekcja (12)
 8. Produkcja równoległa w rolnictwie ekologicznym i przetwórstwie (13)
 9. Materiał siewny i rozmnożeniowy (14)
 10. Ekologiczna produkcja zwierzęca i tryb [jej] inspekcji (15)
 11. Przetwarzanie i eksport (17)
 12. Definicje: gospodarka przemysłowa ekstensywna, gospodarka intensywna (18)
 13. Umowa wzór (19)
 14. U sąsiadów za Odrą (20)


Nr 5 (2003)
Spis treści:
 1. Światowy dzień zwierząt w Polsce (2)
 2. Nie przemytnikom zwierząt (4)
 3. Przemycanie zwierząt to ich maltretowanie i zabójstwo (5)
 4. O Via Baltica nadal głośno (6)
 5. Powołano rządowo - społeczną Radę do spraw Zrównoważonego Rozwoju (7)
 6. Raport: "Środowisko: trzecia ocena" (7)
 7. Woda dla przyszłości (8)
 8. Kto wytruł kilkaset pszczelich rodzin? Wszyscy umywają ręce! (10)
 9. Klimat akustyczny Poznania (12)
 10. Supermarkety pod lupą (14)
 11. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polce - stan obecny i kierunki rozwoju określone w "Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" (15)
 12. Planowanie rozwoju energetyki odnawialnej oraz poszanowanie energii na poziomie regionalnym i lokalnym (18)
 13. Pomóż zbudować dom misiom (24)


Nr 6 (2003)
Spis treści:
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu intensywnie pomaga inwestorom (2)
 2. Międzynarodowa konferencja Poznań - Dopiewo, 21 lipca 2003 r. (3)
 3. Ocena zagrożeń w aspekcie ekspansji przemysłowych metod produkcji zwierząt w tym trzody chlewnej (4)
 4. Zagrożenia biosfery w przypadku bezściołowej produkcji trzody chlewnej na przykładzie gminy Dopiewo - synteza i wnioski wynikające z ekspertyzy (7)
 5. Zagrożenie epizootyczne środowiska wokół ferm (9)
 6. Badania mikrobiologiczne w otoczeniu fermy w Więckowicach (gmina Dopiewo) (10)
 7. Zgwałcona Europa? (11)
 8. Woda pitna - konieczność oszczędzania w gospodarstwach domowych (12)
 9. Stan wdrożenia "Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej" na koniec 2002 roku (16)
 10. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako narzędzia aktywizacji gospodarczej regionu (21)
 11. Wyniki badań epidemiologicznych nad wpływem hodowli przemysłowej na zdrowie mieszkańców wsi Więckowice w gminie Dopiewo (25)