Nr 1 (2001)
Spis treści:
 1. Posłowie o ekologii (2)
 2. Ministerstwo środowiska informuje (3)
 3. Zasady ubiegania się o dofinansowanie przez Ministerstwo środowiska działań w dziedzinie edukacji ekologicznej w 2001 roku (3)
 4. Negocjacje w ochronie przyrody (5)
 5. Ważna informacja (6)
 6. Nowe zasady rejestracji stowarzyszeń (7)
 7. Nowe przepisy dla stowarzyszeń i fundacji. Czyżby zamach na wolność zrzeszania się? (7)
 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (8)
 9. Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski wnioskuje (12)
 10. Koło nr 33 PKE protestuje (14)
 11. Powstał nowy obszar krajobrazu chronionego (14)
 12. Czy warto budować zapory wodne (18)
 13. Ludzie i przyroda cierpią jeśli zalecenia dot. zapór nie zostaną wprowadzone w życie (19)
 14. Międzynarodowy "Atlas obszarów zalewowych Odry". Nowe spojrzenie na ochronę doliny Odry (20)
 15. Kolonia susła perełkowanego w świdniku k/Lublina - zagrożona (21)
  Stanowisko w sprawie przesiedlenia części kolonii susła perełkowanego, Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770 w związku z
 16. rozbudową lotniska w świdniku (woj. lubelskie) (21)
 17. Program edukacji ekologicznej - Wystawa "świadkowie Milenium - Dęby" (23)
 18. Program edukacji ekologicznej - Wystawa "Czysta energia" (24)

Nr 2 (2001)
Spis treści:
 1. Ustawa - Prawo ochrony środowiska - uchwalona (2)
 2. Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa - przedyskutowała (2)
 3. Parlamentarna Komisja Wspólna Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (3)
 4. Nowy ambasador RP w Federalnej Republice Niemiec (5)
 5. Energetyczny zwrot u sąsiadów za Odrą (5)
 6. Epoka energii słonecznej (7)
 7. Miasto ogrzewane słońcem (9)
 8. Technologie ochrony środowiska (12)
 9. Zużycie energii (15)
 10. Strategia ekorozwoju Unii Europejskiej - Bruksela, 12 marca 2001 r. (16)
 11. Zieleń Poznania - Kampania "Poznańskie drzewko" (19)
 12. Dzień Ziemi 2001 - Program (19)
 13. Alternatywnie, znaczy ekologicznie (21)
 14. Obóz nad Notecią "Weekend z ptakami" (23)
 15. Duńska pomoc ekologiczna (23)
 16. Zieleń Poznania (24)

Nr 3 (2001)
Spis treci:
 1. Dekada nadrabiania zaległoci (2)
 2. Największy fundusz w Europie (3)
 3. IV Turniej Ekologiczny (5)
 4. "Edukacja ekologiczna - edukacją naszej przyszłoci" (6)
 5. Formy ochrony rodowiska w gminie Dopiewo (8)
 6. Uchwała nr XXXIII/287/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 lutego 2001 r. (9)
 7. Szwajcarski Dzień Ochrony Środowiska z udziałem jego ekscelencji Pana Paula A. Ramseyera, ambasadora Szwajcarii (11)
 8. Prezentacja nowego funduszu podczas uroczystych obchodów Szwajcarskiego Dnia Ochrony Środowiska, Warszawa, 30 maja 2001, Central&East European Environmental Investment Fund - Fundusz Inwestycji Proekologicznych (12)
 9. Solidne podstawy szwajcarskiej koniunktury (15)
 10. Ważna informacja dla organizacji ekologicznych - wybór członka komitetu monitorującego program SAPARD (16)
 11. Czy stanowisko rządu Niemiec wpłynie na politykę rolną całej Unii Europejskiej (17)
 12. Program monitoringu ptaków wykazuje walory polskiego rolnictwa (18)
 13. Czy dojdzie do budowy elektrowni wodnej na rzece Piławie w Zabrodziu w obszarze krajobrazu chronionego? (19)
 14. Powstaje park narodowy "Ujcie Warty" (21)

Nr 4 (2001)
Spis treści:
 1. Fundusze przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dla organizacji non profit (2)
 2. Nowe zasady ochrony przyrody (3)
 3. Ochrona środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską z perspektywy rządu Polskiego (5)
 4. Rolnictwo w prawodawstwie Unii Europejskiej stan i konsekwencje dla Polski (8)
 5. Polskie rolnictwo ekologiczne ma duże szanse (13)
 6. Ochrona przyrodniczych i kulturowych wartości krajobrazu (15)
 7. Projektowany cysterski park kulturowy Owińska-Radojewo (18)
 8. IV konkurs plastyczny z cyklu "Las w moich oczach" pod hasłem "Owoce lasu" (21)
 9. Konkurs fotograficzny - "Las w moim obiektywie" (22)
 10. Sea 2001, Konkurs Fundacji Sasakawa Peace Foundation (22)
 11. Lis - Vulpes, wróg czy sojusznik? (23)

Nr 5 (2001)
Spis treści:
 1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; zasady ubiegania się o przyznanie dotacji (2)
 2. Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Europejską Pro Publico Bono (5)
 3. Formy ochrony środowiska w gminie Dopiewo (9)
 4. Polskie doświadczenia; Europejski Dzień Bez Samochodu, Miasto Bez Samochodu? Samochody w miastach? (13)
 5. GMO zagrożeniem dla bioróżnorodności Polski (16)
 6. Hipermarkety; informacja z Krakowa; podstawowe fakty, sposoby obrony (20)
 7. Lobbing konsumencki (22)
 8. Historia utrzymywania dzikich zwierząt (23)