Nr 1 (2000)
Spis treści:
 1. Przeciw cywilizacji jednorazowego użytku (2)
 2. Królowa rzek - Wisła (3)
 3. List otwarty do wojewody lubelskiego (4)
 4. Gęgawa w Wielkopolsce (5)
 5. Czy sieja szlachetna (Coregonus lavaretus generosus Peters) podzieli los jesiotra zachodniego i łososia dorzecza Warty? (8)
 6. Czas na jednoznaczne decyzje o przyszłości polskiej wsi i rolnictwa (11)
 7. Rolnictwo się liczy (13)
 8. Jaka żywność nie szkodzi? (15)
 9. Programy pomocowe Unii Europejskiej (17)
 10. Nowy fundusz ułatwi restrukturyzację rolnictwa (20)
 11. Ruch wśród chłopów o rolnictwie - kontrowersyjnie u sąsiadów za Odrą (21)
 12. Opinia publiczna musi mieć dostęp do informacji (23)

Nr 2 (2000)
Spis treści:
 1. Polska - Unia Europejska w sejmie (2)
 2. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Środowisko" (8)
 3. Spotkanie z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi województwa wielkopolskiego (10)
 4. Informacja o stanie środowiska (11)
 5. Edukacja ekologiczna (14)
 6. Screening (16)
 7. Oczami niemieckiego doradcy (20)
 8. Paliwo z rzepaku (21)
 9. Atomy wrócą (23)
 10. Lód opuszcza Antarktykę (24)

Nr 3 (2000)
Spis treści:
 1. "Żyjące rzeki to inwestycja w przyszłość Polski" (2)
 2. Informacja o programie wspierania małych projektów Phare (6)
 3. Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Rychtalskie" (8)
 4. Jaką wodę pijemy? (8)
 5. Natura - zabawa - przestrzeń; zielona filozofia (10)
 6. Ochrona konsumenta zyskuje na znaczeniu (13)
 7. Gospodarki narodowe a globalizacja (15)
 8. Zagrożone ptasie ostoje (18)
 9. NIK o prawach zwierząt (19)
 10. Edukacja ekologiczna; motyle - kwiaty słońca (20)
 11. Edukacja ekologiczna; wyniki obserwacji nad składem gatunkowym motyli w parku podworskim w Rakoniewicach (woj. poznańskie) obecnie województwo wielkopolskie w latach 1976-1977 i 1999 (20)
 12. Finał konkursu ekologicznego "Ty i Twoje środowisko" (22)
 13. Najcenniejsze pancerze (23)
 14. Lato 2000, odpoczynek i edukacja (24)

Nr 4 (2000)
Spis treści:
 1. Ochrona środowiska i przyrody w województwie wielkopolskim (2)
 2. Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski (5)
 3. Społeczne wotum nieufności dla ministra i konserwatora (6)
 4. Komitet Społeczny Rady Ministrów (9)
 5. Prawne ograniczenia działań organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej (10)
 6. Wykorzystanie energii wiatru w krajach Unii Europejskiej (11)
 7. Polska Zielona Sieć - pierwsza wizyta w Holandii (15)
 8. Ministerstwo Środowiska informuje (16)
 9. Szacunek korzyści i kosztów (18)
 10. Edukacja ekologiczna; motyle - kwiaty słońca cz. II, wyniki obserwacji (20)

Nr 5 (2000)
Spis treści:
 1. Rada Ministrów zaakceptowała dokument pt. "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" (2)
 2. Energia odnawialna ma szansę rozwoju (3)
 3. W kierunku Kioto (5)
 4. Z rolniczej agrorafinerii (6)
 5. Towarzystwo Elektrowni Wodnych (7)
 6. Dni ptaków w południowej Wielkopolsce (8)
 7. Ptaki na co dzień (9)
 8. Srokosz w Wielkopolsce (10)
 9. Ptaki Wielichowa i najbliższej okolicy (12)
 10. Nietoperze - latające stworzenia (13)
 11. Super rośliny na polskich polach (15)
 12. Porównanie rozwoju roślin ziemniaka pochodzących z bulw tradycyjnych i transgenicznych (16)
 13. Uprawy ekologiczne a chwasty (18)
 14. Białko białku nierówne (19)
 15. Społecznicy i ekolodzy (20)
 16. Ministerstwo Środowiska informuje (22)
 17. Jaką rolę odgrywają zjednoczone Niemcy w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na wschód? (23)
 18. Wystawa "Muszle" (24)